Natural Trainer

Aliments Funcionals i fisiològics fets amb pollastre fresc i gall d’indi per al manteniment diari dels gats amb els requisits normals.

Integrat amb ingredients funcionals específics i capaços de especifiques activitats benèfiques, permetrà preservar l’eficàcia dels òrgans i sistemes, el que manté el cos en equilibri per donar una vida sana i feliç al teu millor amic.